...
Aby uzyskać lepsze doświadczenie, zmień przeglądarkę na CHROME, FIREFOX, OPERA lub Internet Explorer.

Warunki korzystania z umowy

Witamy w Join4Biz. Com. Join4Biz świadczy usługi użytkownikowi zgodnie z poniższymi Warunkami korzystania, które mogą być przez nas aktualizowane od czasu do czasu bez powiadomienia. Uzyskując dostęp lub korzystając z Join4Biz platforma, w tym Join4Biz aplikacje mobilne lub inne informacje dostarczone lub posiadane i eksploatowane w ramach Join4Biz, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania, a także wszelkich innych wytycznych, polityki prywatności, zasad i dodatkowych warunków, do których odsyłasz na tej stronie.

Zmiany warunków umowy

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że niniejsze Warunki użytkowania mogą być przez nas modyfikowane w dowolnym czasie i z dowolną częstotliwością bez wcześniejszego ani konkretnego powiadomienia, a takie modyfikacje będą obowiązywać Join4Biz opublikowanie nowych warunków i / lub po wprowadzeniu nowych zmian w Join4Biz stronie internetowej. Użytkownik zgadza się okresowo przeglądać Warunki korzystania, aby wiedzieć o wszelkich zmianach. Twoje dalsze korzystanie z Join4Biz Usługa po wprowadzeniu zmian w naszych warunkach oznacza akceptację zmodyfikowanych warunków użytkowania.

Polityka prywatności

At Join4Biz szanujemy prywatność naszych użytkowników i wagę informacji, które nam powierzają. Musisz przeczytać i zrozumieć naszą pełną Politykę prywatności przed podjęciem decyzji o uzyskaniu dostępu lub skorzystaniu z Join4Biz Witryna lub dowolne z naszych Usług. Polityka prywatności wyjaśnia, kiedy i w jaki sposób informacje i zawartość są gromadzone, wykorzystywane, ujawniane i w jaki sposób można z nich korzystać Join4Biz udostępniać informacje innym. Używając Join4Biz, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie dowolnych informacji, danych, oświadczeń i treści, zgodnie z Polityką prywatności.

Treść i udostępnianie użytkownika

Rozumiesz i akceptujesz to, tworząc i publikując treść Join4Biz, gwarantujesz, że posiadasz wszelkie prawa do treści i informacji. Dokładniej, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie treści, które publikujesz, wysyłasz e-mailem, publikujesz lub udostępniasz Join4Biz. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie użycie lub działania na Join4Biz przez ciebie i przez tych, których upoważniasz lub zezwalasz na używanie lub zapewniasz dostęp do swojego konta / profilu z dowolnego komputera, urządzenia mobilnego lub innego urządzenia. Rozumiesz to Join4Biz nie kontroluje widoczności Twoich treści; masz prawo i możliwość zarządzania widocznością dowolnej treści i sposobem jej udostępniania. Dla jasności, wszelkie treści, które udostępniasz innym Join4Biz mogą być używane przez nich lub przez Join4Biz. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich praw mających zastosowanie do Treści, które przesyła lub używa Join4Biz. Łączenie się z inną witryną, aplikacją, miejscem docelowym lub usługą lub dostęp do niej odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Rozumiesz to Join4Biz nie ma kontroli nad tym, w jaki sposób wykorzystywane są informacje przekazywane stronom zewnętrznym, do których prowadzą linki. Ty również to potwierdzasz JOIN4BIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH POKAZÓW, TREŚCI LUB INFORMACJI OTRZYMANYCH PRZEZ STRONĘ LUB INNEJ STRONY INTERNETOWEJ OSOBY TRZECIEJ, KTÓRE MOŻESZ DODAWAĆ INFORMACJE. Join4Biz nie ponosi odpowiedzialności za publiczne wyświetlanie lub niewłaściwe wykorzystanie Treści użytkownika. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że może być narażony na Treści użytkownika, które są niedokładne, obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia, a użytkownik zgadza się, że Join4Biz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które możesz ponieść w wyniku takich Treści użytkownika. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje współdziałanie z innymi Join4Biz Użytkownicy. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy obowiązku, do monitorowania sporów między Tobą a innymi Użytkownikami. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się z tym Join4Biz może zachować lub przechowywać Treści Użytkownika i może również ujawnić Treści, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie przechowywanie, przechowywanie lub ujawnianie jest uzasadnione. Udostępniając nam treści lub informacje lub zamieszczając treść Join4Bizudzielasz nam niewyłącznego, nieograniczonego, wieczystego, możliwego do przypisania, nieodwołalnego, nieodpłatnego, podlegającego podlicencji prawa do praw autorskich, publikowania, ulepszania, rozpowszechniania, zatrzymywania, usuwania, analizowania, używania, przetwarzania i wszystkich pomysłów, koncepcji, znaków towarowych , reklamę, wszelkie informacje lub Treści, które udostępniasz Join4Biz, ale nie ograniczając się do jakichkolwiek praw do bazy danych, które posiadasz w treści, w dowolny sposób znany teraz lub w przyszłości bez dalszej zgody, powiadomienia i / lub odszkodowania dla Ciebie lub stron trzecich. Nie jesteś uprawniony do jakiejkolwiek rekompensaty lub zwrotu jakiegokolwiek rodzaju Join4Biz pod żadnym pozorem. Przesyłając dowolną Treść, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie wszelkich informacji, danych, oświadczeń i treści, a Ty robisz to dobrowolnie na własne ryzyko straty.

Korzystanie i prowadzenie usługi

Zgadzasz się, reprezentujesz, gwarantujesz i gwarantujesz, że będziesz używał Join4Biz wyłącznie do celów zgodnych z prawem, a Licencjobiorca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i przepisów dotyczących dostępu i użytkowania Join4Biz. Natychmiast nas powiadomisz, jeśli dowiesz się o naruszeniu bezpieczeństwa lub jakiejkolwiek nielegalnej działalności związanej z tym produktem Join4Biz.

W użyciu Join4Biz, zgadzasz się na:

 • Przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów, w tym między innymi przepisów dotyczących prywatności, lokalnych, stanowych, krajowych lub międzynarodowych lub zagranicznych przepisów, zasad i regulacji;
 • Traktujcie się wzajemnie z szacunkiem. Za każdym imieniem jest prawdziwa osoba;
 • Nie nękać, nie obrażać, nie zawstydzać ani nie nadużywać innych członków;
 • Mieć konkretne spory dotyczące informacji, treści i / lub informacji zwrotnych rozpatrywane w sposób prywatny, zwracając się o pomoc do Join4Biz, Jeśli to konieczne;
 • Nie publikuj publicznie prywatnych informacji innych osób bez ich wyraźnej zgody (na przykład: e-mail, rozmowy, listy, numery telefonów, adresy lub imiona i nazwiska);
 • Zapewniaj tylko opinie i treści, które Twoim zdaniem są prawdziwe i nie celowo dostarczaj fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji.

W użyciu Join4Biz, zgadzasz się, że nie będziesz publikować, przekazywać, przesyłać, pobierać, wysyłać pocztą e-mail, rozpowszechniać ani w inny sposób przesyłać materiałów ani żadnych treści lub informacji w sposób, który:

 • W jakikolwiek sposób narusza lub narusza prawa innych osób lub jest: bezprawne, groźne, prześladujące, naruszające prawa do prywatności lub reklamy, poniżające, zniesławiające, zniesławiające, oszukańcze, wulgarne, obsceniczne, obelżywe, bluźniercze, nieprzyzwoite, podżegające, oszczercze, represjonuje lub zastrasza osobę lub grupę z jakiegokolwiek powodu;
 • Jest niezgodny z prawem, nienawistny, rasowy, etniczny lub w inny sposób budzący zastrzeżenia lub inwazyjny wobec cudzych praw, w tym, ale nie wyłącznie, praw osobistych, prywatności i własności intelektualnej;
 • Szkodzi lub niszczy lub stwarza ryzyko krzywdy, cierpienia emocjonalnego, śmierci, utraty, uszkodzenia, zranienia, próby podszywania się pod inne osoby lub nienawiści wobec osoby, grupy lub mienia z jakiegokolwiek powodu;
 • Ma charakter pornograficzny lub jawny;
 • W jakikolwiek sposób szkodzi nieletnim, w tym, między innymi, przesyłaniu treści naruszających prawa dotyczące pornografii dziecięcej, prawa wykorzystywania seksualnego dzieci oraz prawa zabraniające przedstawiania nieletnich zaangażowanych w zachowania seksualne;
 • Udostępnia jakiekolwiek treści lub informacje, które są niezgodne z prawem, a Ty nie masz prawa udostępniać ich na mocy żadnego prawa;
 • Jest fałszywy, zwodniczy, wprowadzający w błąd, podstępny lub stanowi przynętę i zmianę;
 • Gromadzi treści lub informacje lub przechowuje dane o użytkownikach w dowolnym celu;
 • Tworzy fałszywe konta użytkowników lub oszukańcze pretensje;
 • Podszywać się pod inną osobę, naśladować lub udawać, że jest jakąkolwiek osobą lub podmiotem, fałszywie stwierdzić lub w inny sposób; fałszywie przedstawiać swoją przynależność do osoby lub podmiotu podczas korzystania Join4Biz;
 • Upoważnia lub zezwala innym osobom na dostęp do i / lub korzystanie z Informacji rejestracyjnych lub dostęp, wizytę i / lub użytkowanie Join4Biz za pomocą konta / profilu i / lub informacji rejestracyjnych;
 • Angażuje, tworzy lub wysyła wszystko, co reprezentuje lub zawiera łańcuszki, piramidy lub reklamy, których wysyłanie jest zabronione przez prawo;
 • Przesyła wirusy lub jakikolwiek inny kod, pliki lub programy przeznaczone do przerywania, niszczenia lub próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu Join4Biz systemów lub angażować się w jakąkolwiek działalność, która zakłóca działanie lub utrudnia funkcjonalność Join4Biz;
 • Próby dostępu, manipulowania lub korzystania z obszarów niepublicznych Join4Biz. Nieautoryzowane osoby próbujące uzyskać dostęp do tych obszarów Strony mogą podlegać ściganiu;
 • Przesyłanie, wiadomości e-mail, posty lub udostępnianie treści lub informacji lub w inny sposób transmituje wszelkie Treści, które stanowią lub zachęcają do przestępstwa, nielegalnej działalności lub naruszają prawa którejkolwiek ze stron;
 • korzysta z Join4Bizumyślnie lub nieumyślnie naruszać nasze zasady lub obowiązujące lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe lub zagraniczne przepisy, zasady i przepisy.
1 2 3
top